САНАЦИЈА ОДВОДНИХ КАНАЛА У НАСЕЉУ ШАНГАЈ

15. јануар 2021.

У насељу Шангај у Батајници на иницијативу Градске општине Земун ангажована је  механизацију како би били прокопани канали за одвод сувишних вода и регулацију нивоа подземних вода у делу земљишта поред пруге.

У сарадњи са надлежним институцијама ради се на проналажењу трајног решења, како не би после падавина долазило до плављења земљишта. Намера је да се канал у насељу Шангај споји са сливом канала Галовица.

Да би ова широка каналска мрежа функционисала веома је важно све проблематичне локације на време санирати, закључили су члан Већа ГО Земун Бошко Радовановић и саветник председника ГО Земун Игор Вукчевић, који су пратили радове на санацији плавног подручја.