РУКОВОДСТВО ОПШТИНЕ ОДРЖАЛО ТРИБИНЕ У СВИМ ЗЕМУНСКИМ НАСЕЉИМА

14. септембар 2023.

 

У циљу свеобухватног и јасног информисања грађана Земуна о начину поједностављеног пријављивања за прикључење нелегално изграђених објеката на комуналну инфраструктуру (струју, воду, гас, грејање и канализацију), председник Градске општине Земун Гаврило Ковачевић са сарадницима одржао је трибине и у земунским насељима Земун Поље, Угриновци, Алтина, а завршна је одржана у центру Земуна.

 

”Жеља нам је да сви што лакше уз помоћ општинских служби комплетирате неопходну документацију како би се пријавили за легалне комуналне прикључке. Максимално је поједностављена процедура за подношење захтева, а Градска општина Земун ће, са своје стране, ангажовати стручне службе да ефикасно помогну грађанима”, рекао је председник Градске општине Земун Гаврило Ковачевић и подсетио окупљене да не морају без потребе долазити на Магистратски трг, већ да се захтеви могу предати на осам пунктова на територији Земуна.

 

У директном разговору са грађанима потанко и детаљно су објашњене административне процедуре, која су неопходна документа да би се поднео захтев и о начину пријаве, јер рок за подношење захтева тече већ од 15. септембра, закључно са 15. октобром.

 

Ступањем на снагу Уредбе о начину, условима и поступку за привремено прикључење на електроенергетску мрежу, гасну мрежу и/или мрежу даљинског грејања, водовод и канализацију незаконито изграђених објеката, власницима породичних стамбених објеката или стана који је изградњом, односно куповином трајно решавао своје стамбено питање омогућено је подношење захтева за привремено прикључење на комуналну инфраструктуру уз минималну документацију: захтев, личну изјаву оверену код нотара, очитану личну карту, геодетски снимак и један од доказа о праву својине на непокретности.