РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У АЛАСКОЈ И УЛИЦИ ЛАЗЕ ЈОВАНОВИЋА ПОРЦИЈА

13. мај 2022.

На иницијативу грађана изведени су радови на комплетној реконструкцији канализационе мреже у Алаској улици. У другој фази радова замењене су риголе и дотрајали сливници и асфалтирано је око 800 квадрата саобраћајне површине.

Такође, изведени су и радови на изградњи нових пешачких стаза у Улици Филипа Вишњића, чиме је омогућено несметано и безбедно кретање пешака.

У току су и радови на комплетној замени кишне и фекалне канализације у Улици Лазе Јовановића Порција којим ће се отклонити дугогодишњи проблеми грађана овог дела Земуна. Поред замене дотрајале канализационе мреже, радови обухватају и замену ригола и сливника, као и комплетно асфалтирање саобраћајне површине на којој се радови изводе.