РАДОВИ У СЛИЦИ И РЕЧИ ОД БАТАЈНИЦЕ ДО ГАРДОША И КАЛВАРИЈЕ

22. јун 2021.

Да је и овога лета Земун велико градилиште доказ су фотографије које вреде више од хиљаду речи.

Почела је изградња бетонског надвожњака у Батајници дужине око 285 метара и ширине 12,5 метара. Надвожњак ће премостити прелаз преко четири колосека брзе пруге и прелаз преко саобраћајница у насељу и биће лоциран око 400 метара северно од постојећег пружног прелаза. Заједно са надвожњаком, овим пројектом обухваћена је и реконструкција и изградња више од 1400 метара околних саобраћајница, а тренутно се на терену постављају шипови.

 

Такође, у Батајници, на градилишту пруге за велике брзине између Београда и Старе Пазове, кинеске компаније свакодневно раде на изградњи планираног подходника. 

 

Јавно предузеће ”Путеви Београда” изводи радове на изградњи, санацији и доградњи постојећег некатегорисаног пута од улице Младих Горана до раскрснице са приступном саобраћајницом бр. 1 интермодалног терминала и логистичког центра ”Батајница”, у циљу успостављања привремене саобраћајне везе услед изградње денивелације укрштаја железничке пруге бр.5 (Београд – Шид – државна граница) и државног пута IIб реда. Ови радови предсављају продужетак Белегишке улице у дужини од 2,9 километара, која ће се простирати уз интермодални терминал и везаће овај део Батајнице (насеље Шангај) са новом Батајничком петљом. На терену је механизација која обавља припремне радове.

 

У Улици Сибињанин Јанка постављен је нови туцаник на коловоз и тротоар, као и бетонски ивичњаци све до Улице Деспота Ђурђа, а затим асфалтна подлога и завршна коцка. У склопу уређења амбијенталне целине ради се и на уређењу зелених површина.

У Златиборској улици завршени су радови на реконструкцији водоводне мреже и започети путарски радови, а у Новоградској улици у току су радови на постављању нове хидротехничке инфраструктуре, као и радови на санирању комплетног коловоза и тротоара.

Члан Већа Градске општине Земун Бошко Радовановић уверио се на терену да сви радови теку по плану.