РАДОВИ У НОВОГРАДСКОЈ УЛИЦИ

12. август 2021.

Током треће фазе радова, од 13. августа до 6. септембра за саобраћај ће бити затворена Новоградска улица, од Инжењера Атанацковића до Цара Душана.

Радови обухватају реконструкцију коловоза и тротоара са постављањем нове хидротехничке инфраструктуре.