РАДОВИ У ЛАГУМСКОЈ УЛИЦИ

22. септембар 2020.

Почели су радови на реконструкцији Лагумске улице у централној зони Земуна.

Лагумска улица се простире од Господске до Гардошке улице, и један њен део је пешачка зона и чини целину са Господском, Магистратским и Великим тргом.

Завршетком радова на још једној улици која је у склопу амбијенталне целине Старо језгро Земуна биће заокружена ревитализација путне инфраструктуре у овом делу Земуна, будући да су до сада калдрмисане и поплочане Гардошка, Весларска, Стрма, Стара, Висока, Гробљанска, Синђелићева и Његошева.