РАДОВИ У ЗЛАТИБОРСКОЈ УЛИЦИ

24. мај 2021.

У оквиру радова на реконструкцији водоводне мреже у овом делу Земуана у току су радови у Златиборској улици. Током реконструкције биће замењене постојеће азбестцементне цеви пречника ф 80мм и ф 100мм у укупној дужини од 550 метара. Новопостављене цеви су пречника ф 150мм, ливеногвоздене од нодуларног лива (дуктилне цеви).  

Ови радови су у склопу пројекта реконструкције дистрибутивне водоводне мреже у заштитном појасу Првомајска, Златиборска, Атанасија Пуље, Ђорђа Чутуковића које обавља ЈКП ”Београдски водовод и канализација” у укупној дужини од 2,7 километара.  

Такође, ради се и Улици Марије Бурсаћ и то на изградњи дела секундарне дистрибутивне водоводне мреже.