РАДОВИ ТЕКУ ПО ПЛАНУ У БЕЛЕГИШКОЈ УЛИЦИ

23. август 2021.

Јавно предузеће ”Путеви Београда” и ЈКП ”Београд пут” изводе радове на изградњи, санацији и доградњи постојећег некатегорисаног пута у Белегишкој улици, и то од Улице младих Горана до раскрснице са приступном саобраћајницом интермодалног терминала и логистичког центра ”Батајница” и Батајничке петље. Припремни радови које обавља механизација теку по плану.

Нови пут дугачак је 3,6 километара, од чега је 1,8 километара на територији општине Земун, а скоро километар на територији општине Сурчин.

Завршетак ове саобраћајнице омогућиће бржи саобраћај и везу насеља Шангај са Земуном.