РАДОВИ НА САНАЦИЈИ МЕЂУБЛОКОВСКОГ ПРОСТОРА У АЛАСКОЈ УЛИЦИ

28. март 2022.

Почели су радови на санацији простора између зграда у Алаској улици, које финансира Градска општина Земун.

Радници су ангажовани на санацији приступних саобраћајница и коловозне конструкције, као и стаза које воде ка улазима стамбених објеката. У оквиру радова биће урађене и риголе за одвод атмосферских падавина, као и шахтови који ће бити нивелисани и замењени.