РАДОВИ НА ОБАЛОУТВРДИ

04. март 2011.

03.04.2011

 

Радови на санацији и реконструкцији обалоутврде са пристаном у Земуну који се изводе заједничким улагањем  средстава Општине Земун, Секретаријата за комуналне и стамбене послове Града Београда и Јавног водопривредног предузећа ”Београдводе”, ових дана поново су активирани.

Санација обалоутврде у првих неколико месеци одвијала се под водом, а радови су подразумевали израду ножица и припрему комлетног терена за поплочавање будућег пристаништа. Насипањем, равнањем, бетонирањем  и означавањем крајњих тачака докле ће се простирати обалоутврда, завршена је прва фаза радова.

Будуће пристаниште са поплочаним шеталиштем, простираће се у дужини од 450 метара, на потезу између ресторана ”Шаран” и ресторана ”Венеција”.

У току су припремни радови, како би се успешно прешло на реализацију следеће фазе.

Радници на терену користе добре хидрометеоролошке услове и водостај Дунава издизањем изнад нивоа претходно израђене  камене призме и потпорне греде.

Све ово је увод у наредну фазу радова, која ће подразумевати израду обалоутврде, надвишења Земунског кеја у појасу инундације за неких 30 до 40 метара. На овај начин ће се проширити шеталиште на потезу између ресторана ”Шаран” и  ”Венеција”.

Радове је обишао Бранислав Простран, председник општине Земун, где се сусрео са колегама из ЈВП ”Београдвода” и том прилоком подсетио на спремност локалне самоуправе да започети пројекат успешно доведе до краја.

”Изградња пристрана са шеталиштем у Земуну представља један од најзначајнијих капиталних пројеката општине Земун. Сматрам да је привилегија што се Земун налази на пловном Дунаву и уколико радови буду извођени планираном динамиком наш град ће веома брзо добити пристан и шеталиште какво заслужује у складу са својим потенцијалима. Ми на овај начин отварамо простор за развој туризма и неких других привредних грана”, нагласио је Простран.

naslovna. obaloutvrda pripremna faza

foto 1. priprema obaloutvrda

foto 2 pripremna obaloutvrda_0

foto 3 priprema obaloutvrda

foto 4 priprema obaloutvrda