РАДОВИ НА КАНАЛИЗАЦИОНОЈ МРЕЖИ У БЕЖАНИЈСКОЈ УЛИЦИ

25. јул 2022.

Почели су радови на реконструкцији примарног кишног колектора у Бежанијској улици. Радови ће се одвијати фазно, трајаће до половине септембра и обухватити улицу Рабина Алкалаја, и раскрснице са Светосавском и Орачком.

Радови су део великог пројекта изградње канализационе мреже у Старом језгру Земуна, чији су инвеститори Град Београд – Секретаријат за комуналне и стамбене послове и Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда.

Пројектом је обухваћено 30 улица, са изградњом  6,5 километара канализационе мреже. До сада су постављене нове цеви на почетку Бежанијске улице, на Сењском тргу, у Цетињској, а радови у Академској трају до 8. августа.

 

По пројекту хидротехничких инсталација нова секундарна канализациона мрежа предвиђена је за улице: Ћуковачки кут, део улице Стевана Ђукића од улице Ћуковачки кут до улице Ћуковачка, Душана Вукасовића, Ћуковачка, Ћуковачки руб, Василија Василијевића, улица између улице Душана Вукасовића и улице Василија Василијевића, Цетињска, део улице Сењског трга (од улице Ћуковачки руб до Орачке улице и део који се прикључује на Бежанијску улицу), као и Орачка улица.

 

Фекална канализација ће бити рађена између улица Душана Вукасовића и Василија Василијевића. Кишна канализација ће бити рађена парцијално у улицама: Ћуковачки кут, Стевана Ђукића, Душана Вукасовића, Ћуковачкој, Ћуковачки Руб, Сењски трг и Орачкој.

 

Кишна канализација дужине 5.280 метара, биће изграђена у свим улицама које припадају потенцијалном плавном подручју, док ће одводи за отпадне воде бити у дужини од 1.165 метара, како би се обезбедило прикључење корисника на градску канализациону мрежу.