РАДЕ СЕ ОДВОДНИ КАНАЛИ У ГРМОВЦУ, БУСИЈАМА И БАТАЈНИЦИ

04. март 2022.

У току је изградња канала и ћуприја у Улици 4. Нова у насељу Грмовац у дужини од два километра.

 

Прокопавањем канала вишак подземних вода и атмосферске падавине уливаће се у постојећу каналску мрежу, чиме се спречава плављење окућница.

 

Такође, у насељу Бусије ангажована је механизација на чишћењу постојеће каналске мреже, где се одрони земље елеминишу и измуљава мрежа. 

 

У насељу Батајница реализује се пројекат којим је обухваћена обнова пет километара канала и 200 прилаза кућама које имају ћуприју испред капије у улицама Иришкој, Војачкој, Јасеновачких мученика, Стефана Томаша и Драге Михајловић.