”ПЧЕЛИЦА МАЈА” У НОВОМ ОБЈЕКТУ

11. фебруар 2021.

На месту старог, уклоњеног вртића ”Пчелица Маја” у Новоградској улици, у току је изградња новог вртића укупне површине од 454 квадрата.

У објекту са једнoм етажом, која се гради по највишим стандардима безбедности и организације васпитно – образовног рада као услова за целовит психофизички развој детета биће збринута деца узраста за јаслице, као и за вртић.

Наручилац радова су Секретаријат за комуналне и стамбене послове Града Београда и Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, а извођач радова је ГП ”Морава ИН”, д.о.о. из Крушевца.