ПРОШИРЕЊЕ УЛИЦА У ЗЕМУНУ

26. октобар 2022.

Одборници Скупштине града Београда донели су одлуку о изради Плана детаљне регулације блока између Скадарске, Петра Кочића, Жарка Миладиновића и Тошиног бунара. Планом ће се постићи корекција саобраћајног решења и проширити Скадарска улица.

У овом делу Земун интензивиран је саобраћај и дато решење довешће до бољег протока и функционисања саобраћаја.