Програм енергетске санације породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“ који спроводи ГО Земун

 

06.09.2023.

 

Јавни позив

за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације  породичних кућа и станова на територији Градске општине Земун 

 

Градска општина Земун дана 06.09.2023. године објављује Јавни позив за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације  породичних кућа и станова на територији Градске општине Земун.

 

Пријаве на Јавни позив са документацијом се подносе, најкасније до 30.11.2027. године.

 

Пријаве се достављају препорученом поштом, на адресу Градске општине Земун наведену у јавном позиву  или непосредно,  на писарницу Градске општине Земун.

 

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива заинтересована лица се могу обратити

на контакт телефоне: 011/3778554, 011/3778413, 011/3778483 и 011/2197985 или

електронску адресу: е-mail: energetska.efikasnost@zemun.rs.

 

Одлука о расписивању Јавног позива

Јавни позив

Прилог 1: Пријава

Прилог 2:  Изјава

Прилог 3:  Информација о потребној техничкој документацији

Прилог 4: Контролна листа плана за управљање животном средином и социјалним питањима.

 Листа за контролу документације

 

 


 

 

 

18.08.2023.

 

Правилник о суфинансирању мера енергетске санације