ПРИОРИТЕТ ЈЕ ЗАПОШЉАВАЊЕ

10. септембар 2012.

У циљу бржег економског развоја Земуна, Канцеларија за локални економски развој је у периоду од марта 2011. до септембра 2012. године  учествовала у пројектима које финансира Европска унија и јавним радовима које расписује Национална служба за запошљавање. Реализација пројеката је омогућила Градској општини Земун да на одређено време запосли 30 лица са евиденције Националне службе за запошљавање. Међу онима који су запослени у пројектима или јавним радовима ангажовано је  14 избеглих и интерно расељених лица, као и осам лица са инвалидитетом. Овим је само настављена пракса запошавања и пружања стручне обуке коју Канцеларија за локални економски развој спроводи од 2009. године када је основана.

Запошљавањем нових кадрова покренути су значајни пројекти који омогућују развој туризма, привреде и социјалне заштите. У оквиру програма „Exchange 3“, који финансира Европска унија у пројекту „Земун на Дунаву“ запослено је пет стручних лица. Формирањем Туристичког информативног центра у оквиру овог пројекта упошљена су стручна лица која су радила на формирању јединствене електронске базе пружаоца туристичких услуга у Земуну.

Још увек се реализује пројекат „Успостављање услуга помоћи у кући за рањиве групе избеглица и интерно расељених лица“, који финасира Европска унија. На овом пројекту ангажовано је 14 незапослених избеглих и интерно расељених лица која на терену обављају послове лекара и неговатељица. Корисници њихових услуга су избегла и интерно расељена лица која живе на територији Градске општине Земун. На реализацији овог пројекта ангажован је и возач за превоз корисника услуге „Помоћ у кући“, финансијски менаџер и секретарица.

У пројекту „Партнерство кроз Србију“ у коме је успостављена услуга дневног боравка за децу са посебним потребама запослена су три стручна лица. На тај начин је омогућено да радним данима малишани са посебним потребама током боравка у наменски намештеним просторијама школе „Вељко Рамадановић“ у Земуну добију адекватну негу, као и васпитну и психолошку помоћ стручњака.

На Јавном раду „Формирање електронске базе података привредника Земуна“ ангажовано је шест лица са инвалидитетом који раде на електронској обради података привредника Земуна. У бази ће се наћи „лична карта“ привреде Земуна, као и све примедбе и сугестије привредника. На тај начин ће Канцеларија за локални економски развој успоставити сарадњу са привредом Земуна.

У оквиру Јавног рада „Унапређење рада услужног центра ГО Земун отварањем инфо пулта за особе са сензорским инвалидитетом“ месечну плату зарађују два лица са инвалидитетом. Њиховим ангажовањем омогућено је  да на пулту у приземљу општине Земун особе са сензорским инвалидитетом добију помоћ приликом попуњавања захтева, копирања и овере докумената у општини Земун.

Реализовани пројекти, као и активности које спроводи Канцеларија за локални економски развој добар су показатељ да ангажовањем незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање могу да се постигну ванредни резултати који су пројектовани акционим плановима локалне самоуправе.

 

DNEVNI BORAVAK_0

 

ELEKTRONSKA BAZA PRIVREDNIKA

 

EXCHANGE3

 

INFO PULT

 

POMOĆ U KUĆI