ПРЕДСТАВЉАЊЕ ЈАВНИХ ПОЗИВА НСЗ

05. април 2023.

 

Представници Градске општине Земун у сарадњи са Националном службом за запошљавање – филијалом Београд  представиће у петак, 7. априла у 10 часова у сали у Косовској број 9 јавне позиве за 2023. годину.

 

У непосредном контакту са послодавцима и њиховим представницима, као и стручњацима из Општине који су надлежни за реализацију програма и мера активне политике запошљавања, незапосленима са евиденције НСЗ Земун биће детаљно објашњен сваки од јавних позива – конкурса за финансирање програма и мера активне политике запошљавања расписаних за ову годину, као и услуге.

 

Пратећи динамично тржиште радне снаге и трендове у запошљавању, државна брига посебно је усмерена ка програмима за младе и образовању флексибилних стручњака, кадрих да се брзо прилагођавају новинама, као и осмишљавању програма запошљавања теже запошљивих категорија.

 

Могућност отворене и директне дискусије између послодаваца и пријављених на евиденцију НСЗ, за коју су и општина и НСЗ обезбедиле оптималне услове прилика је да се на најбољи могући начин формира својеврсна берза кадрова усаглашена са потребама послодаваца.