ППБОП-У-2/16

13. јул 2016.

 
Обавештење о покретању поступка за ЈН услуге одржавања софтверског пакета „Хермес“ за потребе ГО Земун.
Број ППБОП-У-2/16.

Конкурснa документација за ЈН услуге одржавања софтверског пакета „Хермес“ за потребе ГО Земун.
Број ППБОП-У-2/16.

Обавештење о покретању поступка

Конкурсну документациja

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору