ППБОП-Д-6/17

22. децембар 2017.

Број јавне набавке ЈН ППБОП-Д-6/17
Набавка публикација у електронском извору „Propis Soft specijal JAVNE NABAVKE“

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору