ППБОП-Д-4/16

19. јануар 2017.

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за набавку стручне литературе – партија 7.
Број ППБОП-Д-4/16.
Конкурсна документација за подношење понуда за набавку стручне литературе – партија 7.
Број ППБОП-Д-4/16.

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору