ППБОП-Д-4/16

14. децембар 2016.

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за набавку стручне литературе – партија 4.
Број јавне набавке ППБОП-Д-4/16.
Kонкурснa документацијa за набавку стручне литературе – партија 4.
Број јавне набавке ППБОП-Д-4/16.

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Kонкурснa документацијa

Изменa КД 1

Скенирана одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору