ППБОП-Д-2/17

22. јун 2017.

Обавештење о покретању поступка за ЈН добара – набавка часописа
Ревизија број ППБОП-Д-2/17.
Конкурснa документацијa за ЈН добара – набавка часописа
Ревизија

Обавештење о покретању поступка

Конкурснa документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору