ППБОП-Д-2/20

10. јун 2020.

Број јавне набавке ЈН ППБОП-Д-2/20

Набавка стручне литературе издавача „Paragraf lex“ doo Novi Sad

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору