ППБОП-Д-1/17

13. март 2017.

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за набавку часописа Светосавско звонце.
Број ППБОП-Д-1/17.
Конкурсна документација за набавку часописа Светосавско звонце
Број ППБОП-Д-1/17.

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурснa документацијa

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору