ППБОП-Д-1/16

28. април 2016.

Конкурснa документацију за јавну набавку – набавка добара – набавка часописа Светосавско звонце.
Број јавне набавке ППБОП-Д-1/16.

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношења понуда јавну набавку – набавка добара – набавка часописа Светосавско звонце.
Број јавне набавке ППБОП-Д-1/16.

Конкурсна докуметација

Обавештење о покретању поступка

Измена КД

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору