ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ У БАТАЈНИЦИ ДОБИЛИ РЕШЕЊА О ВЛАСНИШТВУ ЗА OБРАДИВО ЗЕМЉИШТЕ

13. април 2024.

На иницијативу Градске општине Земун пољопривредници из Батајнице уместо статуса корисника пољопривредног земљишта сада имају статус имаоца права својине.

 

Подела првих 25 решења које је донела Градска општина Земун – Одељење за имовинско-правне и стамбене послове, организована је 12. априла у Јединственом управном месту у Батајници.

 

Том приликом, председник  Градске општине Земун Гаврило Ковачевић је истакао да је држава пронашла модел за решење овог вишедеценијског проблема чиме је омогућено пољопривредницима да убудуће раде као своји на своме.

 

Сви пољопривредници који су добили решења сада ће моћи да имовину упишу у катастар, као носиоци права својине.

 

Градскa општинa Земун je прошле године покренула неопходне процедуре како би се проблем везан за повраћај власништва над пољопривредним земљиштем грађана Батајнице решио.   

 

Стручне службе Општине сарађивале су са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управом за пољопривредно земљиште и Државним правобранилаштвом Републике Србије на у решавању проблема и долажењу до позитивног исхода који је у интересу грађана.

 

Пољопривредници су у складу са Одлуком о одређивању земљишта које престаје да буде градско грађевинско земљиште и грађевинско земљиште у КО Батајница, коју је донела Скупштина ГО Земун 1991. године, имали могућност да се евидентирају и остваре право на враћање пољопривредног земљишта у својину.