ПОЧИЊЕ РЕКОНСТРУКЦИЈА ГЛАВНЕ УЛИЦЕ

21. април 2023.

Реконструкција Главне улице почиње 24. априла, и то на деоници Стевана Марковића-Давидовићева, у првој фази радова.

 

Међуфаза која је планирана током јула и августа подразумева радове на раскрсници Авијатичарски трг-Стевана Марковића.

 

У другој фази радиће се потез од Стевана Марковића до Караматине.

 

Свеобухватни радови односе се на реконструкцију саме саобраћајнице, водоводне и канализационе мреже, измештање и заштиту постојећих електро-енергетских објеката,  телекомуникационих инсталација, топловода, гасовода, као и јавне расвете.

 

Посебан сегмент је измештање и постављање нових семафора, сигнализације и мобилијера, те уређење зелених површина и дрвореда.

 

Радиће се у пуној ширини постојеће регулације, која се креће од 22 до 28 метара, коловоз ће бити од асфалтног застора, а тротоари и ивичњаци од камена са урађеним плочама за слепе и слабовиде. Предвиђа се и уклапање са свим попречним саобраћајницама. Планирана је корекција на појединим раскрсницама што ће, уз проширење постојећих трака и тротоара, обезбедити већу и функционалнију проходност возила јавног превоза. Између осталог, биће изграђена и издигнута пешачка платформа на укрштању Господске улице са Главном, како би се у тој зони омогућило комфорније повезивање пешачког саобраћаја.

 

Рок за завршетак радова је 300 дана.

 

Током радова биће обезбеђен коридор за кретање пешака, а стручњаци саобраћајне струке пројектовали су оптимално решење функционисања алтернативне саобраћајне комуникације и функционисања јавног превоза.