ПОЧЕО ЈАВНИ РАД „ПОСЛОВНИ ON LINE ИМЕНИК“

16. август 2013.

Градска општина Земун је у сарадњи са Националном службом за запошљавање  – Филијала Београд, 23. јула 2013. године, потписала Уговор о спровођењу Пројекта јавног рада „Пословни on line именик“. Потписивањем овога уговора, Градска општина Земун је омогућила особама са инвалидитетом да заснују радни однос на одређено време. На реализацији овог пројекта, почев од 1. августа 2013. године ангажовано је пет особа са инвалидитетом којa ће обављати послове предвиђене за средњу стручну спрему, као и координаторка Тима ангажована на уносу података и контролу рада која има вишу стручну спрему.

Представници Националне службе за запошљавање – Филијала Београд су 13. августа 2013. године посетили Градску општину Земун и у разговору са ангажованим лицима уверили се у квалитет обављања јавног рада.

Ангажована лица ће сваког радног дана све до краја јануара 2014. године на терену прикупљати основне податке о привредним субјектима у Земуну, а затим ће сви подаци бити унети у дигиталну базу. На тај начин биће формиран „Пословни on line именик“ који ће представљати јединствену електронску целину сачињену од основних података привредних субјеката са територије општине Земун. Након обраде свих података пословни именик ће бити објављен на интернет страници Градске општине Земун.

 

JAVNI RAD 2013.