ПОЧЕЛА РЕКОНСТРУКЦИЈА КЕЈА ОСЛОБОЂЕЊА

25. октобар 2021.

У оквиру пројекта реконструкције Улице Кеј ослобођења, 25. октобра почели су радови на потезу од Улице Стевана Марковића до обалоутврде, у дужини од око километар.

 

Радови су свеобухватни, почев од реконструкције саобраћајнице, кишне и фекалне канализације, изградње недостајуће комуналне инфраструктуре, водовода и цевовода, колектора, преко постављања водова за телекомуникацију и електродистрибуцију, реконструкције јавне расвете, па све до радова на заштити постојећег гасовода. Пројектом је предвиђено да се Улица Стевана Марковића асфалтира све до Улице Др Петра Марковића, а од Улице Др Петра Марковића до обалоутврде ће бити постављена ситна камена коцка.

 

Пројекат је подељен у три целине, први део, од Улице Стевана Марковића до Караматине улице, други део од Караматине до Његошеве и трећи део од Његошеве до краја обалоутврде.

 

Радови се изводе истовремено на две деонице, прво се ради на деоницама 1 и 3, а када се заврши деоница 1 ради се на деоницама 2 и 3. Рок за завршетак радова је 240 дана.

 

Током фазе 1 за саобраћај се затвара део Улице Кеј ослобођења од Стевана Марковића до Марка Николића, у временском периоду од 25.10.2021. до 6.1.2022. године.

Док ће због фазе 2 за саобраћај, такође од 25. октобра 2021. до 21. јуна 2022. године бити затворен потез од Његошеве улице до краја Кеја ослобођења.

 

Реализацијом овог пројекта, између осталог, биће реконструисана непрегледна раскрсница на укрштању Кеја са Караматином и Змај Јовином улицом у кружну раскрсницу, уз задржавање постојећих линија јавног градског превоза. Такође, пројекат предвиђа и аутобуско стајалиште за туристичке аутобусе испред кружне раскрснице. На делу улице од Његошеве до краја обалоутврде предвиђа се проширење коловоза на 5,5 метара, а на крају улице налазиће се окретница за ватрогасна возила. Простори за паркирање ће бити проширени, а постојећи дрворед у овом делу Земуна обогаћен новим стаблима.