ПОЧЕЛА РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У ПРВОМАЈСКОЈ

23. септембар 2020.

Радови на реконструкцији водоводне мреже за блок улица: Првомајска, Златиборска, Атанасија Пуље, Ђорђа Чутуковића, по систему ”кључ у руке”, почели су 23. септембра.

У току реконструкције биће замењене постојеће азбестцементне цеви пречника ф 80мм и ф 100мм у укупној дужини од 2693,32 метара.

Новопостављене цеви биће пречника ф 150мм, ливеногвоздене од нодуларног лива (дуктилне цеви).  

Укупно је предвиђена замена 190 кућних прикључака, вредност радова је 86 милиона динара, а рок за завршетак радова је 341 дан.

Радови ће изводити фазно и по деоницама; Првомајска улица непарна страна од Горњоградске улице до улице Ђорђа Чутуковића; Златиборска улица од улице Ђорђа Пантелића до улице Карла Сопрона; Улица Ђорђа Чутуковића непарна страна од Првомајске улице до улице Атанасија Пуље и Улица Атанасија Пуље од Херцеовачке улице до Шевине улице.