ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА НОВЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У СТАРОМ ЈЕЗГРУ ЗЕМУНА

05. октобар 2021.

Велики пројекат изградње канализационе мреже у Старом језгру Земуна, чији су инвеститори Град Београд – Секретаријат за комуналне и стамбене послове и Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, отпочео је са реализацијом крајем септембра постављањем цеви у делу Бежанијске улице ка Сењском тргу. Очекивани завршетак радова у Бежанијској улици је 8. октобра, када ће радови бити настављени на Сењском тргу.

 

Секундарну канализациону мрежу добиће становници Старог језгра Земуна, а то је простор ограничен линијом од Дунава, Улице Стевана Марковића, Николаја Островског, 22. октобра, Вртларске, Угриновачка, Ћуковачки пут, Цара Душана, западне ограде Земунског гробља, улице Сибињанин Јанка, Деспота Ђурђа до Дунава. То су све оне улице које воде ка Дунаву и Улици Кеј ослобођења.

 

”Немерљив је значај који ће имати грађани овог дела Земуна. Прво, у питању је потпуно нова инфраструктура. То значи да ће све улице добити и нову асфалтну подлогу са нивелацијом земљишта. У неким деловима, при крајевима улица није било канализационе мреже. Сад ће то бити све изграђено, укључујући и колектор. Нестаће све оне баре које смо после обилних падавина могли да видимо по земунским улицама. Станари који живе у делу поред Дунава више неће страховати од поплава и изливања шахтова, јер ће бити постављене цеви већег профила. Ова реконтрукција важна је и у контексту туристичке инфраструктуре, јер је Старо језгро Земуна, као посебна амбијентална целина од изузетне историјске и културне важности и симбол је наше општине. Ова инвестиција је важна у домену заштите животне средине и трајног решења прераде отпадних вода”, каже председник Градске општине Земун Гаврило Ковачевић.

 

Процењена вредност радова је 383 милиона динара и пројектом је обухваћено

30 улица у којима ће бити изграђено 6,5 километара канализационе мреже.

 

Кишна канализација, дужине 5.280 метара, биће изграђена у свим улицама које припадају потенцијалном плавном подручју, док ће одводи за отпадне воде бити у дужини од 1.165 метара, како би се обезбедило прикључење корисника на градску канализациону мрежу.