ПОТПИСАН УГОВОР СА МИНИСТАРСТВОМ ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

01. јун 2011.

У Палати Србијe у Београду 11. маја 2011. године потписан је уговор о реализацији пројекта између Министарства омладине и спорта и Градске општине Земун под називом „У акцију кроз Клуб за младе“. У име председника Градске општине Земун Бранислава Пространа уговор је потписала начелница Одељења за друштвене делатности и привреду Нада Ђурић.

Пројекат Канцеларије за младе ГО Земун “У акцију кроз Клуб за младе“ добио је подршку Министарства омладине и спорта у оквиру Конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката јединица локалне самоуправе за имплементацију локалних акционих планова за младе.

Координатор Канцеларије за младе Бојан Бајагић овим пројектом је предвидео успостављање системског и директног рада са младима, уз активно учешће младих како у креирању програма, тако и у њиховој реализацији. Клуб за младе постаће саставни део Волонтерског центра. На тај начин ће бити обезбеђена боља  информисаност и неформално образовање младих, а умреженост локалних институција и организација обезбедиће постојање мреже услуга намењених младима. У све активности ће бити укључени волонтери и активисти локалне Канцеларије за младе, који ће промовисати волонтеризам и активизам младих као успешан модел помоћу којег могу да утичу на догађања у својој средини.

Пројекат ће реализовати Канцеларија за младе Градске општине Земун од 15. маја до 15. октобра 2011. године.
 
KANCELARIJA ZA MLADE GRADSKE OP_TINE ZEMUN

 

NADA _URI_ NA POTPISIVANJU UGOVORA U PALATI SRBIJA