ПОМОЋ УДРУЖЕЊУ РОМА ЗЕМУН

15. март 2011.

15.03.2011

 

Општина Земун је определила средства за унапређење рада ”Удружења Рома Земун” како би се спровео програм друштвене интеграције Рома.

Удружење је основано 2009. године и својим активностима афирмише културно и уметничкo стваралаштво Рома, спроводи образовне програме усмерене на јачање свести у борби против алкохола и дроге, насиља у породици, док је посебна пажња поклоњена очувању језика и начина живота Рома са наших простора.

Решење о ангажовању средстава Ајредину Рашитовићу, представнику Удружења уручио је Дејан Вујсић, члан Већа општине Земун.

UDRUZENJE ROMA ZEMUN