ПОМОЋ ПОПЛАВЉЕНОЈ ОПШТИНИ ТРГОВИШТЕ

10. август 2010.

10.08.2010

 

Градска општина Земун издвојила је финансијска средства, за отклањање последица елементарне непогоде на подручју Општине Трговиште.

foto 1_11

Већи део општине Трговиште  током маја захватила је бујична поплава и том приликом причинила огромну материјалну штету на комуналној и саообраћајној инфраструктури, објектима за становање и пољопривредним газдинствима. Једна од последица елементарне непогоде је појава клизишта на више локација на подручју Општине, од којих је једна у самој близини центра Трговишта. Услед последица насталих, 15 породица је исељено из породичних објеката који више нису за становање и употребу.