ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛОГЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОМЛАДИНСКОМ СЕКТОРУ

19. август 2021.

Секретаријат за спорт и омладину Београда упутио је јавни позив удружењима младих, удружењима за младе и њиховим савезима, установама, научноистраживачким институтима и другим правним лицима за достављање предлога пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора у граду Београду који ће се суфинансирати и реализовати у периоду од 1.јануара до 28.фебруара 2022. године.

Пројекти се могу односити на рад са талентима, активизам, социјалну укљученост, промоцију здравља и здравих стилова живота, правилног коришћења слободног времена, неформално образовање, безбедносну едукацију и борбу против вршњачког насиља и насиља у породици, рад са младима из маргинализованих група и дисфункционалних породица, науку, уметност, обуке традиционалним вештинама старих заната и слично.

Програми морају бити бесплатни, а током два месеца реализације предвиђена су 32 часа од по 60 минута, с тим што се не суфинансирају пројекти из области спорта.

Рок за подношење предлога пројеката је 1.септембар, а детаљније информације и одговарајући обрасци дати су на линку

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1785849-poziv-za-dostavljanje-predloga-projekata-od-javnog-interesa-u-oblastima-omladinskog-sektora-u-gradu-beogradu-koji-ce-se-sufinansirati-i-realizovati-u-periodu-od-1januara-do-28-februara-2022-godine/