ПОЗИВ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА

05. март 2015.

У циљу успешног наставка спровођења Регионалног стамбеног програма који обухвата и збрињавање најугроженијих породица које живе у Земуну, Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије и Повереништво за збрињавање избеглих, прогнаних и расељених лица општине Земун позива све породице избеглица из Босне и Херцеговине и Републике Хрватске, које нису решиле своје стамбено питање, да се евидентирају најкасније до 18. марта 2015. године. Овај позив се односи на већ евидентиране избеглице, као и на оне који до сада нису евидентирани.

 

Избегличке породице треба да понесу документацију коју поседују како би се могло утврдити да ли испуњавају услов за добијање тражене помоћи (односи се на породице које у власништву имају плац или стамбени објекат коме је потребна адпатацији/доградња).

 

Рeгиoнaлни прoгрaм стaмбeнoг збрињaвaњa (РСП) je зajeднички вишeгoдишњи прoгрaм Републике Србије, Босне и Херцеговине, Републике Црне Горе и Републике Хрватске, кojи имa зa циљ дa oбeзбeди трajнa стaмбeнa рeшeњa зa oкo 27.000 нajугрoжeниjих избeгличких пoрoдицa, oднoснo зa oкo 74.000 људи у рeгиoну. Oд тoг брoja 16.780 пoрoдицa je у Србиjи, тaчниje oкo 45.000 људи.  РСП Србије биће спроведен у наредних пет година кроз више потпројеката.

 

Регионални стамбени програм Републике Србије вредан је 330 милиона евра.

Контакт:

Повереништво за збрињавање избеглих, прогнаних

и расељена лица општине Земун

Телефон 011/261-41-39

Канцеларија бр.97

Магистратски трг 1

 

grb