ПОЗИВ ГРАЂАНИМА ЗЕМУНА ЗА УЧЕШЋЕ У АНКЕТИ

12. октобар 2020.

Секретаријат за заштиту животне средине града Београда у сарадњи са Шумарским факултетом Универзитета у Београду реализује пројекат „Типологија предела за потребе одрживог развоја града Београда у складу са пронципима Европске конвенције о пределима“.

Повод за израду пројекта је примена Европске конвенције о пределима на регионалном и локалном нивоу, идентификација различитих карактера предела и њихова примена, у циљу интеграције вредности предела у политике животне средине, систем просторног и урбанистичког планирања, као и у систем секторских планова.

Предео је важан чинилац квалитета живота људи, ма где они били: у градским срединама и на селу, у деградираним областима или у подручјима високог животог квалитета, у областима које имају изузетне одлике, или у свакидашњем окружењу; Важан је за развој пољопривреде, шумарства, индустријских и рударских метода производње, развој просторног планирања, урбанизма и саобраћаја. Има важну улогу за општи интерес у области културе, екологије, животне средине и  друштва и привреднх делатностих, доприноси формирању локалних култура и представља један од основних елемената европског природног и културног наслеђа, који доприноси добробити човечанства и јачању европског идентитета;

У настојању да се одговори на жељу јавности да ужива у пределима високог квалитета и да игра активну улогу у развоју предела и  потребом да се утврде преференце локалног становништва и  мишљења локалне заједнице  поводом  квалитета простора у ком живе, те утврди њихов однос према идентитету предела  Градска општина Земун и Секретаријат за заштиту животне средине града Београда позивају грађане Земуна да учествују у анкети у оквиру истраживања везаних за пројекат „Типологија предела за потребе одрживог развоја града Београда у складу са принципима Европске конвенције о пределима“.

Рок за попуњавање анкете је 20. октобар 2020.

Анкети можете приступити путем следећег линка: AНКЕТA