Подстицање квалитета угоститељске понуде

21. јул 2011.

Министарство економије и регионалног развоја расписало је конкурс за доделу кредита физичким лицима, малим и средњим привредним друштвима из области туризма за подстицање квалитета угоститељске понуде, у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2011. годину. За ове намене предвиђено је 100.000.000 динара.

Средства ће се користити за финансирање пројеката унапређења квалитета угоститељске понуде, што обухвата:

  • изградњу, уређење и реконструкцију хотелских и других смештајних капацитета, ресторана и објеката спортско  рекреативног и забавног садржаја;
  • рестаурацију руралних објеката и њихово претварање у туристичке капацитете угоститељске понуде;
  • реконструкцију и адаптацију пловних и плутајућих угоститељских објеката;
  • унапређење маркетинга домаће угоститељске понуде;
  • дизајн, припрему производње и производњу сувенира.

Минимални износ одобрених кредитних средстава за пољопривредна газдинства и предузетнике је 500.000 динара, а за мала и средња привредна друштва је 2.000.000 динара. Учешће кредитних средстава у пројекту не може бити веће од 50% укупне вредности пројекта.

Конкурс је отворен до 01.09.2011. године. Све додатне информације могу се добити на телефон:011/285-52-71, као и на сајту Министарства економије и регионалног развоја www.merr.gov.rs.

PODSTICANJE KVALITETA UGOSTITELJSKE PONUDE