ПОДРШКА УДРУЖЕЊУ ГРАЂАНА ЕВРОПСКИ ЦЕНТАР ДУНАВ

27. март 2013.

27.03.2013

 

Удружење грађана Европски центар ”Дунав” обратило се општини Земун са молбом за помоћ у финансирању програмских активности.

Удружење је формирано са циљем да унапреди заштиту природе и животне средине, у складу са европским стандардима и да развије еколошку свест грађана, посебно деце и младих, о значају заштите животне средине .

Удружење  се нарочито залаже за развој туристичких потенцијала, промену навика грађана по питању чувања природних ресурса и одлагања комуналног отпада.Од пројектних активности планирано је организовање манифестација, скупова и трибина, едукативног карактера, о развоју еколошке свести наших суграђана и промоција здравих стилова живота.

Решење о одобреној финансијској помоћи, Марку Ђурићу и Петру Сроку уручио је  Саша Љубинковић, заменик председника општине Земун.

udruzenje evropski centar Dunav