ПОДРШКА СТУДЕНТУ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

26. април 2011.

26.04.2011

 

Заједница организација студената екологије и заштите животне средине обратила се општини Земун за финансијску помоћ, како би Мирјана Бјеланац учествовала на Међународном  скупу студената екологије у Будви од 8. до 13. маја 2011. године.

Манифестација је осмишљена је као допринос високом образовању из области заштите животне средине, са циљем да се студенти додатно едукују, уче тимском раду, развијају еколошку свест и да се понашају у складу са принципима одрживог развоја.

Решење о ангажовању средстава уручио је члан Већа општине Земун Милан Бојовић.

Foto Mirjana Bjelajac