ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ ГРМОВАЦ

22. децембар 2014.

22.12.2014

 

На седници Скупштине града Београда усвојен је План детаљне регулације земунског насеља Грмовац.

План обухвата део општине Земун, односно насеље Грмовац, које обухвата око 200 хектара.

Планском документацијом предвиђени су осим стамбених садржаја и школа, дом за стара лица, амбуланта и црква.

Планом детаљне регулације обухвата се део територије Угриноваца и Добановаца, насеље Грмовац и приступне саобраћајнице у насељу. Циљеви израде овог плана су израда планског документа који би био основ за изградњу саобраћајне мреже и инфраструктурно опремање насеља, легализацију изведених објеката, стварање планских могућности за изградњу нових садржаја компатибилних становању, разграничење површине јавне намене од површина осталих намена, као и за формирање квалитетне урбане целине у смислу трансформације и развоја овог подручја града и дефинисање правила умрежења и изградње по којима ће се насеље даље развијати.

projekti_2013_20