ПАКЕТИ ЗА ПОРОДИЦЕ ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА

30. октобар 2020.

У циљу подизања животног стандарда породица избеглих и интерно расељених лица која живе на територији Градске општине Земун, Повереништво за збрињавање избеглих и прогнаних лица Градске општине Земун организовало је 30. октобра у магацину Црвеног крста у насељу Нова Галеника поделу 80 хуманитарних пакета хране.

Спроводећи одговорну социјалну политику Градска општина Земун континуирано усмерава различите активности и пружа подршку породицама избеглих и интерно расељених лица у процесу њихове интеграције и економског оснаживања.

Пакете су делили члан Већа Градске општине Земун и председник Савета за миграције Бошко Радовановић и главна и одговорна уредница Земунских новина Соња Јочинац.