ОП-У-3/15

23. новембар 2015.

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке отворен поступак – набавка услуга – Одржавање информационог система за потребе ГО Земун, број јавне набавке ОП-У-3/15

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA за јавну набавку отворен поступак – набавка услуга – Одржавање информационог система за потребе ГО Земун, број јавне набавке ОП-У-3/15
Позив за подношење понуда

Појашњења 2 и измена 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Скенирана одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору