ОП-Р-9/20

12. јун 2020.

Број јавне набавке ЈН ОП-Р-9/20

 

 

Радови на изградњи интерне канализације према техничком решењу број К-2020-05 од марта 2020. године које је израдио ЈКП Београдски водовод и канализација, ул. Кнеза Милоша број 2, намењене коришћењу Дома културе Батајница

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору