ОП-Р-4/16

30. септембар 2016.

Позив за подношење понуда за јавну набавку радова – отворени поступак – текуће поправке и одржавање осталих објеката – некатегорисани путеви – партија 2.
Број јавне набавке ОП-Р-4/16.
Конкурсна документација за јавну набавку радова – отворени поступак – текуће поправке и одржавање осталих објеката – некатегорисани путеви – партија 2.
Број јавне набавке ОП-Р-4/16.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Изменa конкурсне документације 1 – појашњење 1

Обавештење о продужењу рока

Појашњења 2 конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена конкурсне докуметације 2

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору