ОП-Р-3/16

01. март 2016.

Позив за подношење понудe за јавну набавку отворен поступак –
набавка радова – текуће поправке и одржавање објеката-спортски терени.Број јавне набавке ОП-Р-3/16.
Конкурснa документацијa за јавну набавку отворен поступак –
набавка радова – текуће поправке и одржавање објеката-спортски терени.Број јавне набавке ОП-Р-3/16.

Позив за подношење понуде

КД

Појашњење 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору