ОПШТИНСКИ САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА УЧЕСНИК ОКРУГЛОГ СТОЛА

08. октобар 2020.

Поводом израде Стратегије безбедности саобраћаја града Београда са акционим плановима за период 2021–2025. године, реализује се серија округлих столова, у организацији Саобраћајног факултeта у Београду, а у циљу припреме што квалитетнијег документа и успешне реализације.

Планирано је да буду обрађене теме као што су безбедност пешака, безбедност мотоциклиста, понашање учесника у саобраћају, као и управљање безбедношћу саобраћаја у Београду.

Савет за безбедност саобраћаја на путевим ГО Земун, који представља заменик председника Скупштине ГО Земун Сава Мишковић учесник је на радионицама којима треба да се усагласе најважнији ставови, а посебно они који се односе на спровођење мера и активности које утичу на најважније садржаје Стратегије безбедности саобраћаја града Београда, односно акционих планова за период 2021–2025. године.

На округлим столовима учествују и представници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Агенције за безбедност саобраћаја, општина Обреновац, Гроцка, Лазаревац, Врачар, Савски венац и Чукарица, Градског завода за јавно здравље, Саобраћајне полиције и Комуналне милиције, Саобраћајно-техничке школе ”Земун”, Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Секретаријата за саобраћај и ”Путева Београда”.