ОПШТИНА ЗЕМУН ПОТПИСАЛА УГОВОР СА МДУЛС ЗА ЈЕДИНСТВЕНО УПРВАНО МЕСТО

26. април 2021.

Градска општина Земун је потписала уговор са Министарством државне управе и локалне самоуправе за успостављање јединственог управног места, и тако постала део програма ”Подршка приликом успостављања јединственог управног места јединицама локалне самоуправе и градским општинама”.

Министарство државне управе и локалне самоуправе је са јединицама локалне самоуправе и градским општинама закључило уговоре о додели средства којим су регулисана међусобна права и обавезе уговорних страна.

Суштина програма и отварања ЈУМ је да грађани имају на располагању исти квалитет услуга, и да на једном месту могу да брзо и ефикасно заврше све административне послове.

Градови и општине у Србији који желе да успоставе ЈУМ морају да испуњавају одређене критеријуме и предуслове, а један од њих је да већ имају успостављене неке електронске сервисе.

Буџетска средства која се додељују намењена су за формирање и опремање ЈУМ-а и за набавку неопходних техничких средстава.