ОПШТИНА ЗЕМУН АЖУРНА У ОБРАДИ ЗАХТЕВА ГРАЂАНА ЗА ДОБИЈАЊЕ КОМУНАЛНИХ ПРИКЉУЧАКА

21. септембар 2023.

У складу са Уредбом Владе Републике Србије којом се прописују начини, услови и поступци за прикључење на електроенергетску мрежу, гасну мрежу или мрежу даљинског грејања, водовод и канализацију незаконито изграђених објеката, Градска општина Земун је од првог дана пријема захтева грађана (15. септембра) успешно  организовала осам пунктова.

 

У првих пет дана рада пунктова интересовање грађана је било велико. Стручне службе Управе Градске општине Земун обрадиле су у складу са својим надлежностима 459 обавештења о испуњености услова за привремено прикључење.

 

Иако је рок за  утврђивање испуњености услова 15 дана, председник Градске општине Земун Гаврило Ковачевић, истиче да ће се Општина и даље трудити да свега у неколико дана након пријаве, буду издата обавештења о испуњености услова за привремени прикључак и иста прослеђена комуналним предузећима на даље поступање.

 

Градска општина Земун наставиће овом динамиком са обрадом захтева грађана како би се максимално убрзала процедура пријава за прикључење нелегалних објеката на инфраструктурну мрежу.