ОКРУГЛИ СТО О СОЦИЈАЛНОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ

14. март 2012.

Представник Градске општине Земун Предраг Прокопљевић из Канцеларије за локални економски развој 12. марта 2012. године учествовао је на округлом столу који је организован у Привредној комори Београда на тему „Снага социјалног предузетништва“ – подизање свести о значају социјалног предузетништва за појединца и читаво друштво На округлом столу су учествовали представници Министарства рада и социјалне политике, Министарства економије и регионалног развоја, Управе града Београда, градских општина и невладиног сектора.

Заједнички закључак учестника овог округлог стола јесте да социјално предузетништво не може да функционише без подршке локалне самоуправе. Такође, неопходано је и дефинисање законодавног оквира, као и успостављање системских ванинституционалних механизама подршке. Учесници су се сагласили да је потребно организовати више обука како би социјално предузетништво нашло своје место на модерном тржишту. Посебан сегмент представља решавање проблема финансирања социјалних предузећа, будући да она не могу да добију комерцијални кредит.

Треба увести стандарде и лиценце у области социјалне заштите што би подигло квалитет услуга, омогућило стандардизовану обуку за пружаоце услуга и спречило нелојалну конкуренцију између формалних и неформалних пружаоца услуга, речено је на овом веома посећеном скупу.

 

DSCN2472